IZOLACJE TECHNICZNE

Izolacja ciepłochrona:
 • rurociągów wody grzewczej,ciepła technicznego oraz innych;
 • kanałów wentylacyjnych;
 • węzłów cieplnych i urządzeń przemysłowych.
 
Izolacja zimnochronna;
 • rurociągów wody lodowej, wody użytkowej, instalacji hydrantowej;
 • maszynowni chłodu, pomp, sprężarek i innych urządzeń technicznych;
 • kanałów wentylacyjnych i instalacji klimatyzacji.

PŁASZCZE OCHRONNE

Montaż płaszczy ochronnych z blachy (ocynk, aluminium, H17, H18), PCV oraz PVC:
 • na rurociągach;
 • kanałach wentylacyjnych;
 • węzłach;
 • maszynowniach.

INNE

 • Montaż kabla grzewczego
 • Montaż instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Montaż instalacji C.O. i Wody Lodowej